xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 06/7/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị tuyến phố Trường Lâm
Ngày đăng 12/07/2021 | 08:43  | Lượt xem: 435

Ngày 06/7/2021 tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang xây dựng kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/7/2021 về việc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đức Giang tháng 7 năm 2021.

Trong tuần 27, Tổ công tác UBND phường gồm có: UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự đô thị tuyế phố Trường Lâm. Tổ công tác đã nhắc nhở các hộ duy trì thực hiện việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác cắt cử lực lượng duy trì trực chốt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT – TT ATGT – VSMT. Xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xử lý các điểm bán hàng rong.