xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 21/06/2021, UBND Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự
Ngày đăng 29/06/2021 | 08:33  | Lượt xem: 239

Ngày 21/06/2021, tuần 25 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang xây dựng kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 08/6/2021 về việc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đức Giang tháng 6 năm 2021.

Trong tuần 25, Tổ công tác UBND phường gồm có: UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự  đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự. Đã yêu cầu các xe bán vải, bán dừa cam kết không bán hàng dưới lòng đường gây mất trật tự ATGT.

Tổ công tác cắt cử lực lượng duy trì trực chốt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT – TT ATGT – VSMT. Xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xử lý các điểm bán hàng rong.