xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 07/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Đức Giang
Ngày đăng 14/06/2021 | 08:50  | Lượt xem: 182

Ngày 07/06/2021, tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang xây dựng kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 08/6/2021 về việc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đức Giang tháng 6 năm 2021.

Trong tuần 23, Tổ công tác UBND phường gồm có: UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực phố Đức Giang. Kết quả đã thu giữ 5kg hoa quả, tháo dỡ 03 mái che.

Tổ công tác cắt cử lực lượng duy trì trực chốt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT – TT ATGT – VSMT. Xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xử lý các điểm bán hàng rong.