xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 03/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị xung quanh khu vực chợ Diêm Gỗ
Ngày đăng 07/06/2021 | 16:14  | Lượt xem: 278

Ngày 03/06/2021 tuần 22 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang xây dựng kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 31/5/2021 về việc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực chợ Diêm Gỗ

Trong tuần 22, Tổ công tác UBND phường gồm có: UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự  đô thị xung quanh khu vực chợ Đức Hòa. Kết quả đã thu giữ 5 ghế nhựa, 10 ô dù vi phạm trật tự đô thị.

Tổ công tác cắt cử lực lượng duy trì trực chốt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT – TT ATGT – VSMT. Xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xử lý các điểm bán hàng rong.