xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Đức Giang tiến hành giải tỏa các vi phạm khu vực nghĩa trang tại địa bàn tổ 7

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:34  | Lượt xem: 28
Sáng ngày 10/5/2022 UBND phường Đức Giang đã tiến hành tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình, tài sản, đồ dùng, vật dụng, vật kiến trúc, phế thải xây dựng … trong khu vực nghĩa trang tại địa bàn tổ 7...

Phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị tại các tuyến đường, phố trên địa bàn

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:07  | Lượt xem: 20
Trong những ngày qua, UBND phường Đức Giang đã ra quân xử lý các vi phạm mái che, mái vẩy, mái hiên di động, ô dù, bục bệ tại các tuyến đường, phố trên địa bàn.

Ngày 12/7/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị khu vực đầu cầu Đuống

Ngày đăng 19/07/2021 | 02:19  | Lượt xem: 110
Ngày 12/7/2021, tuần 28 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 07/7/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 12/07/2021 | 08:47  | Lượt xem: 163
Ngày 07/7/2021, tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 06/7/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị tuyến phố Trường Lâm

Ngày đăng 12/07/2021 | 08:43  | Lượt xem: 168
Ngày 06/7/2021 tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 05/7/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực Chợ Diêm Gỗ

Ngày đăng 12/07/2021 | 08:39  | Lượt xem: 144
Ngày 05/7/2021 tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 28/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực Chợ Đức Hòa

Ngày đăng 05/07/2021 | 03:09  | Lượt xem: 171
Trong tuần 26 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 29/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực dọc đường tàu

Ngày đăng 05/07/2021 | 03:12  | Lượt xem: 170
Ngày 29/06/2021, tuần 26 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 25/06/2021 phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực Chợ Diêm Gỗ

Ngày đăng 29/06/2021 | 08:58  | Lượt xem: 146
Ngày 25/06/2021 tuần 25, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 23/06/2021 phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển hiệu quảng cáo tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 29/06/2021 | 08:36  | Lượt xem: 97
Ngày 23/06/2021 tuần 25 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 21/06/2021, UBND Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 29/06/2021 | 08:33  | Lượt xem: 121
Ngày 21/06/2021, tuần 25 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Trần Văn Trà

Ngày đăng 21/06/2021 | 03:16  | Lượt xem: 113
Ngày 16/06/2021, tuần 24 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 15/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Thép Mới

Ngày đăng 21/06/2021 | 02:59  | Lượt xem: 93
Ngày 15/06/2021, tuần 24 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 14/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 21/06/2021 | 02:54  | Lượt xem: 100
Ngày 14/06/2021, tuần 24 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 07/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Ô Cách

Ngày đăng 14/06/2021 | 08:58  | Lượt xem: 142
Ngày 07/06/2021, tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 09/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 14/06/2021 | 08:53  | Lượt xem: 158
Ngày 09/06/2021, tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 07/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Đức Giang

Ngày đăng 14/06/2021 | 08:50  | Lượt xem: 114
Ngày 07/06/2021, tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 03/06/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị xung quanh khu vực chợ Diêm Gỗ

Ngày đăng 07/06/2021 | 04:14  | Lượt xem: 152
Ngày 03/06/2021 tuần 22 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 31/05/2021, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 07/06/2021 | 04:04  | Lượt xem: 132
Ngày 31/05/2021 tuần 22 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 25/05/2021, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tuyến phố Trần Văn Trà

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:47  | Lượt xem: 131
Ngày 25/05/2021 tuần 21 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.