xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 29/06/2020, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý vi phạm vệ biển quảng cáo rao vặt

Ngày đăng 03/07/2020 | 04:04  | Lượt xem: 10
Trong tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Ngày 30/06/2020, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại đường Ngô Gia Tự

Ngày đăng 03/07/2020 | 04:11  | Lượt xem: 9
Trong tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại đường Ngô Gia Tự tuần 27

Ngày đăng 03/07/2020 | 04:14  | Lượt xem: 8
Trong tuần 27 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các cửa hàng gỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ngày 22/06/2020, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực phố Ô Cách

Ngày đăng 26/06/2020 | 09:11  | Lượt xem: 15
Trong tuần 26 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ngày 23/06/2020, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực chợ Diêm Gỗ

Ngày đăng 26/06/2020 | 09:18  | Lượt xem: 13
Trong tuần 26, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ngày 24/06/2020, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự

Ngày đăng 26/06/2020 | 09:40  | Lượt xem: 13
Trong tuần 26 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Đức Giang tuần 25

Ngày đăng 19/06/2020 | 08:42  | Lượt xem: 21
Ngày 15/06/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực chợ Diêm Gỗ tuần 25

Ngày đăng 19/06/2020 | 08:50  | Lượt xem: 27
Ngày 24/06/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trong tuần 25

Ngày đăng 19/06/2020 | 08:57  | Lượt xem: 23
Trong tuần 25 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự tuần 24

Ngày đăng 12/06/2020 | 08:53  | Lượt xem: 23
Ngày 12/06/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Đức Giang tuần 24

Ngày đăng 12/06/2020 | 09:03  | Lượt xem: 22
Ngày 10/06/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày tuần 24

Ngày đăng 12/06/2020 | 08:42  | Lượt xem: 24
Ngày 08/06/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 05/06/2020 tuần 23

Ngày đăng 08/06/2020 | 09:46  | Lượt xem: 25
Trong tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực chợ Diêm Gỗ ngày 03/06/2020 tuần 23

Ngày đăng 08/06/2020 | 09:35  | Lượt xem: 24
Trong tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 01/06/2020 tuần 23

Ngày đăng 08/06/2020 | 08:55  | Lượt xem: 22
Trong tuần 23 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Kế hoạch giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xunh quanh chợ; các điểm chợ cóc trên địa bàn phường

Ngày đăng 29/05/2020 | 08:34  | Lượt xem: 23
Xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Giải tỏa các tụ điểm chợ xanh, chợ cóc trên địa bàn phường; đồng thời tăng cường tính kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia vào quá...

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực phố Ô Cách tuần 22

Ngày đăng 26/05/2020 | 03:41  | Lượt xem: 29
Ngày 26/05/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực Chợ Diêm tuần 22

Ngày đăng 26/05/2020 | 03:36  | Lượt xem: 27
Trong tuần 22, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh chợ

UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt tuần 13

Ngày đăng 30/03/2020 | 04:12  | Lượt xem: 46
Ngày 26/03/2020, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt

UBND phường Đức Giang ra quân tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:10  | Lượt xem: 58
Trong tuần 12, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường,phát động đợt thi đua cao điểm vệ sinh môi trường chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội