tin tức khác

Phường Đức Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động thi đua năm 2018
Ngày đăng 23/01/2018 | 18:02  | Lượt xem: 536

Chiều ngày 19/01/2018 tại Hội trường TTVH phường; ĐU-HĐND-UBND-UB MTTQ phường Đức Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Long Biên; Các đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức, NLĐ cơ quan phường, các đồng chí cán bộ tiền nhiệm, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận  Các đồng chí nhận huy hiệu Đảng năm 2018 và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Tại buổi lễ kỷ niệm 88 năm thành lập đảng cộng sản Việt nam cũng là dịp trao tấm huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ phường. Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trường thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người đã xứng đáng được Đảng tôn vinh.Dợt trao huy hiệu 3/2/2018 đảng bộ phường Đức Giang có 28 đồng chí được nhận huy hiệu, trong đó có: 01 đồng chí.

Đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường đọc diễn văn khai mạc. Trong diễn văn khẳng định những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế. Đây cũng là những bài học quý giá mà 88 năm qua Đảng ta đã rút ra trong đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, là một tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm qua Đảng bộ phường Đức Giang  đã vượt qua những thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển. Trong mỗi giai đoạn phát triển Đảng bộ phường luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để  hoàn thành tốt các  chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ những khó khăn ban đầu, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, cộng sự, cùng các thế hệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra. Những thắng lợi rực rỡ đó đã tô thắm lá cờ truyền thống vinh quang của Đảng được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân  địa phương ghi nhận và trân trọng, đây là động lực, là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân trong toàn phường hôm nay phấn đấu xây dựng  phường trở thành phường văn minh giàu đẹp.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cũng là dịp tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2017.

Được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, khích lệ của lãnh đạo Quận ủy - UBND Quận Long Biên, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành của quận, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Đức Giang năm đạt được kết quả nhất định. Các chỉ tiêu do quận và HĐND phường giao đều đạt và vượt mức kế hoạch. Cơ quan phường đạt mô hình cơ quan điện tử; phường đạt chuẩn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Tại Lễ kỷ niệm Đảng bộ phường đã khen thưởng 04 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 13 chi bộ hoàn thành xuất sắc các Chương trình công tác năm 2017; 114 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc. Khối chính quyền khen thưởng 20 tổ dân phố đạt danh hiệu TDP văn hóa năm 2017; 05 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Thành tích của tập thể và các cá nhân tiêu biểu ngày hôm nay chính là thành quả của tinh thần đoàn kết, từ sức mạnh lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ , nhân dân phường Đức Giang. Tinh thần và sức mạnh to lớn ấy đã được tập trung phát triển thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bồi đắp không ngừng. Thi đua yêu nước đã trở thành một phong trào cách mạng của quần chúng, thành sức mạnh nội sinh, quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước nói chung và công cuộc xây dựng, phát triển phường Đức Giang nói riêng.

Cũng tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thế Thạch – TVQU đã ghi nhận thành tích mà Đảng bộ, nhân dân phường đã đạt được năm 2017 và cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền phường Đức Giang cần tập trung năm 2018.

1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch phân công rõ người, rõ việc, xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện kiểm việc từng lĩnh vực.

2. Lựa chọn các vấn đề thiết thục để làm, đó là việc thực hiện các chuyên đề, giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm.

3. Thực hiện các nhóm công việc kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

4. Tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, đến toàn thể cán bộ và nhân dân: công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả và hiệu quả.

5. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quán lý, điều hành của chính quyền đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của chính sách cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách có hiệu quả.

Một số hình ảnh khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.