tin tức khác

Cơ quan phường Đức Giang tổ chức nghi lễ chào cờ tháng 4 năm 2017
Ngày đăng 03/04/2017 | 11:02  | Lượt xem: 345

Sáng ngày 03/4/2017, Cơ quan UBND phường Đức Giang tổ chức nghi lễ chào cờ định kỳ tháng 4 năm 2017;

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Đồng chí Vũ Hoàng Long – PBT thường trực Đảng uỷ; đồng chí Lương Hồng Điệp – PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; trưởng các đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ cơ quan phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Đảng uỷ viên, PCT UBND điều hành nghi lễ chào cờ. Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Lương Hồng Điệp – Thủ trưởng cơ quan phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3; Trong tháng 3, cơ bản các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã nghiêm túc chấp hành kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, lịch công tác và chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo. Kết quả đánh giá xếp loại CBCC, viên chức tháng 3/2017. Cụ thể: Tổng số CBCCVC được đánh giá, xếp loại: 34 đồng chí, trong đó:

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 27 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 79,4%.

 + Hoàn thành nhiệm vụ: 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 20,6%.

Thay mặt lãnh đạo phường, Lương Hồng Điệp - Thủ trưởng cơ quan phường ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CBCC, VC, LĐHĐ cơ quan phường trong tháng 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng khắc phục những tồn tại trong tháng 3 và thực hiện có hiệu quả, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng đề ra./.