tin tức khác

Phường Đức Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS.
Ngày đăng 07/03/2017 | 15:02  | Lượt xem: 933

Ngày 7/3/2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường Đức Giang tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS và phân công nhiệm vụ; triển khai một số nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thuần – ĐUV – PCT UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường đề ra nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; trong đó thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp, bức xúc về trật tự xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phấn đấu giảm 5% số người nghiện ma túy so với năm 2016; ít nhất 40% tổng số người nghiện được cai nghiện tại gia đình, có 38 người nghiện ma túy được cai nghiện thay thế bằng Methadone; quản lý sau cai cho 100% số người sau cai nghiện ma túy về cộng đồng. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020; điều trị bằng ARV cho 44 bệnh nhân AIDS; 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị, tư vấn, cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền mẹ con.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí các nội dung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trong năm 2017. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị thường trực ban chỉ đạo cần làm rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ của ban chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND yêu cầu Ban chỉ đạo tích cực đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời lồng ghép nhiệm vụ của địa phương, đơn vị với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; Quan tâm từng bước nâng cao hiệu quả đội ngũ công tác viên ở cơ sở; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS trên địa bàn./.