tin tức khác

Cơ quan UBND phường Đức Giang tổ chức nghi lễ chào cờ tháng 3 năm 2017
Ngày đăng 06/03/2017 | 16:15  | Lượt xem: 279

Sáng ngày 06/3/2017, Cơ quan UBND phường Đức Giang tổ chức nghi lễ chào cờ định kỳ tháng 3 năm 2017;

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Phan Việt Hưng – BTĐU - Chủ tịch HĐND; đồng chí Lương Hồng Điệp – PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; trưởng các đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Đảng uỷ viên – PCT UBND điều hành nghi lễ chào cờ. Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Lương Hồng Điệp – CT UBND phường lên thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBCC, viên chức  tháng 2/2017. Cụ thể: Tổng số CBCCVC được đánh giá, xếp loại: 33 người, trong đó:

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đồng chí, chiếm tỉ lệ: 3,3%

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 31 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 93,4%.

 + Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 3,3%.

Thay mặt lãnh đạo phường, Đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng uỷ,  Chủ tịch HĐND phường ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CBCC, VC, LĐHĐ cơ quan UBND phường trong  tháng 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ     và nhắc nhở đối với các đồng chí  hoàn thành nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường đã chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, trưởng các đoàn thể tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017:

Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; ngày Quốc tế 8/3. Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ và các ngành, đoàn thể thực hiện kết luận của Ban Thường vụ quận ủy về giao nhiệm vụ cho phường năm 2017; triển khai sâu rộng Năm kỷ cương hành chính, bộ qui tắc ứng xử; Tổ chức thành công Đại hội CCB, Đại hội Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2017-2022; Kiện toàn Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường. Duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung công tác thu ngân sách, quản lý TTXD, TTĐT.