thông báo

Tăng cường kiểm soát ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn phường
Ngày đăng 16/01/2017 | 10:38  | Lượt xem: 434

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận - Trưởng ban chỉ đạo ATTP quận Long Biên về việc tăng cường kiểm soát An toàn thực phẩm (ATTP) tại các bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn quận.

Nhằm đảm bảo phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các bữa cỗ tập trung đông người. UBND phường Đức Giang thực hiện các biện pháp kiểm soát ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người (trên 30 người) như sau:  504/CV-UBND