thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện
Ngày đăng 05/09/2016 | 15:30  | Lượt xem: 300

Từ ngày 09/9/2016 đên ngày 25/9/2016 Công ty Điện lực Long Biên thực hiện việc cắt điện luân phiên các khu vực TDP trên địa bàn phường Đức Giang. 

Danh sách chi tiết cắt điện: xem tại đây