thông báo

Mức quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 ngày thành lập nước (27/7/1945-2/9/2016)
Ngày đăng 27/08/2016 | 09:24  | Lượt xem: 295

Căn cứ quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng quà tới những người và gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016.

Thực hiện thông báo số 157/TB-LĐTBXH ngày 23/8/2016 của Phòng LĐTBXH quận Long Biên về việc tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016. Các mức quà cụ thể như sau:

*CÁC MỨC QUÀ VÀ ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:

1. Quà tặng của UBND Thành Phố Hà Nội:

* Mức quà 1.000.000 đồng/xuất được gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Tiền khởi nghĩa);

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng có công với nước;

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước". Nếu người có tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì vợ hoặc chồng; con được nhận một xuất quà tặng.

2. Quà tặng của UBND Quận Long Biên Hà Nội:

* Mức quà 500.000 đồng/xuất được gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Tiền khởi nghĩa);

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng có công với nước;

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước". Nếu người có tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì vợ hoặc chồng; con được nhận một xuất quà tặng.

3. Lưu ý:

- Một người hưởng nhiều chế độ ưu đãi thì chỉ được hưởng 1 suất quà tặng.

- Với một người hưởng nhiều chế độ ưu đãi, trong đó có cả chế độ ưu đãi cá nhân và gia đình, thì được hưởng 1 suất quà tặng cá nhân và 1 suất quà tặng gia đình.

- Người đứng tên trong gia đình được tặng Bằng "Có công với nước" đã mất, nếu còn vợ, chồng thì được tặng 1 xuất quà (ví dụ Bằng có công với nước tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn A, nay ông A mất, thì vợ ông A còn sống được nhận quà; nếu vợ công A cũng đã mất thì đại diện các con được nhận 1 xuất quà).

- Những trường hợp di chuyển từ tỉnh khác đến trước ngày 2/9/2016 và chết trong năm 2016 vẫn giải quyết tặng quà 2/9.

Căn cứ quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng quà tới những người và gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016.

Thực hiện thông báo số 157/TB-LĐTBXH ngày 23/8/2016 của Phòng LĐTBXH quận Long Biên về việc tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016. Các mức quà cụ thể như sau:

*CÁC MỨC QUÀ VÀ ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:

1. Quà tặng của UBND Thành Phố Hà Nội:

* Mức quà 1.000.000 đồng/xuất được gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Tiền khởi nghĩa);

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng có công với nước;

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước". Nếu người có tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì vợ hoặc chồng; con được nhận một xuất quà tặng.

2. Quà tặng của UBND Quận Long Biên Hà Nội:

* Mức quà 500.000 đồng/xuất được gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Tiền khởi nghĩa);

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng có công với nước;

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước". Nếu người có tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì vợ hoặc chồng; con được nhận một xuất quà tặng.

3. Lưu ý:

- Một người hưởng nhiều chế độ ưu đãi thì chỉ được hưởng 1 suất quà tặng.

- Với một người hưởng nhiều chế độ ưu đãi, trong đó có cả chế độ ưu đãi cá nhân và gia đình, thì được hưởng 1 suất quà tặng cá nhân và 1 suất quà tặng gia đình.

- Người đứng tên trong gia đình được tặng Bằng "Có công với nước" đã mất, nếu còn vợ, chồng thì được tặng 1 xuất quà (ví dụ Bằng có công với nước tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn A, nay ông A mất, thì vợ ông A còn sống được nhận quà; nếu vợ công A cũng đã mất thì đại diện các con được nhận 1 xuất quà).

- Những trường hợp di chuyển từ tỉnh khác đến trước ngày 2/9/2016 và chết trong năm 2016 vẫn giải quyết tặng quà 2/9.