Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố 13 phường Đức Giang thành công tốt đẹp
Ngày đăng 18/02/2020 | 16:39  | Lượt xem: 183

Tối ngày 17/2/2020, tại nhà văn hóa, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tổ dân phố 13 tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa.

Dự hội nghị, có các đồng chí Nguyễn Thị Thuần - ĐUV, PCTUBND phường, các đồng chí đại diện các ngành, đoàn thể phường. Đại biểu tổ dân phố có đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Tổ trưởng dân phố và các hộ gia đình tổ dân phố 13 về dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu nhân dân Tổ dân phố 13 phường Đức Giang làm lễ chào cờ

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Tổ trưởng tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 và chương trình hành động năm 2020. Năm 2019 tổ dân phố đề ra Nghị quyết thực hiện 3 nội dung: Thứ nhất, thực hiện các tiêu chí xây dựng TDPVH, tuyến phố văn minh đô thị. Thứ hai, thực hiện các nội dung về xây dựng  TDP “ Xanh – Sạch – Đẹp” ; Thứ ba, tuyên truyền vận động nội dung thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Qua một năm thực hiện dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của chi bộ, ban vận động tổ dân phố đã thực hiện tốt các nội dung nghị quyết năm 2019. Về tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ Trên 90%, nhiều hộ làm giàu chính đáng, không có nghiện mới phát sinh, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Từ những kết quả đạt được năm 2019 bám sát nội dung, chủ đề hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020, ban lãnh đạo tổ dân phố đã bàn bạc đưa ra chương trình hành động năm 2020. Bàn thực hiện nội dung nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh".

Cũng tại hội nghị, nhân dân đã tham gia bàn việc thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường an ninh, an toàn trật tự đô thị, trật tự nông thôn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bàn các nội dung cụ thể thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Thông qua hội nghị, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương nhằm xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững…

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCTUBND biểu dương những kết quả mà ban vận động TDP số 13 đạt được trong năm 2019 và tiếp tục phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường; tự quản, giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các QCDC của Quận đã ban hành.  Không dùng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ; không sử dụng sản phẩm nhựa sử dung một lần và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày; không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư; không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khai thác tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huy động sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp.

Kết thúc hội nghị sau khi lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 của tổ dân phố, Ban vận động đã cho các chi hội đoàn thể, các liên gia ký cam  kết thực hiện theo từng nội dung.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố 13 năm 2020 đã thành công. Tạo sự đoàn kết, gắn bó trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các nội dung xây dựng "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị Đại biểu nhân dân Tổ dân phố 13 phường Đức Giang

Hội nghị đại biểu nhân dân phường, tổ dân phố có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bàn các giải pháp thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng "Gia đình văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá"; nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường; tự quản và giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các QCDC của Quận đã ban hành; Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày; Xây dựng khối đoàn kết toàn dân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huy động sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh.

Từ thành công của hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và phường các năm trước đây, ngoài những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong chương trình hành động năm 2020, Đảng ủy, UBND - UB MTTQ phường Đức Giang cũng đã xác định và thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, quán triệt và nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân từ phường đến các tổ dân phố năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ trong Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, ban vận động tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường, để từ đó có cách làm sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đề ra.

Thứ hai, các đoàn thể chính trị xã hội, các Ban vận động tổ dân phố phải tích cực, chủ động triển khai nội dung ký cam kết bằng những nội dung cụ thể đưa vào kế hoạch hàng tháng cũng như tham mưu cho cấp ủy chi bộ lãnh đạo, phân công đảng viên tổ chức thực hiện.

Thứ ba,  định kỳ hàng tháng giao ban đánh giá trong Ban vận động của Tổ dân phố lồng ghép với hội nghị giao ban về quản lý đô thị; hàng quý tổ chức giao ban, đánh giá trong Ban chỉ đạo phường; 6 tháng sơ kết, và tổng kết năm, kịp thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân đồng thuận với Đảng bộ, chính quyền, chi bộ và tổ dân phố, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng phường Đức Giang văn minh, giàu đẹp./.