Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 1, phường Đức Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020
Ngày đăng 18/02/2020 | 09:24  | Lượt xem: 163

Tối ngày 17/2/2020, tại nhà văn hóa Tổ dân phố số 1, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tổ dân phố 1 tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa.

Dự hội nghị, có các đồng chí Cồ Văn Huế - PCTUBND phường, các đồng chí đại diện các ngành, đoàn thể phường. Đại biểu tổ dân phố có đồng chí Phạm Ngọc Khôi – Bí thư chi bộ, đồng chí Đoàn Huy Lai - Tổ trưởng dân phố và 98 hộ gia đình tổ dân phố 1 về dự.

Tại hội nghị, Đồng chí Đoàn Huy Lai - Tổ trưởng tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 và chương trình hành động năm 2020. Năm 2019 tổ dân phố đề ra Nghị quyết thực hiện 3 nội dung: Thứ nhất, thực hiện các tiêu chí xây dựng TDPVH, tuyến phố văn minh đô thị. Thứ hai, thực hiện các nội dung về xây dựng  TDP “ Xanh – Sạch – Đẹp” ; Thứ ba, tuyên truyền vận động nội dung thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Qua một năm thực hiện dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của chi bộ, ban vận động tổ dân phố đã thực hiện tốt các nội dung nghị quyết năm 2019. Về tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90,2%, nhiều hộ làm giàu chính đáng, không có nghiện mới phát sinh, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Từ những kết quả đạt được năm 2019 bám sát nội dung, chủ đề hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020, ban lãnh đạo tổ dân phố đã bàn bạc đưa ra chương trình hành động năm 2020. Bàn thực hiện nội dung nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh"

Tại hội nghị có 7 ý kiến đưa ra các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung: Phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người Đức Giang thanh lịch, văn minh. tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Cũng tại hội nghị đồng chí Cồ Văn Huế - PCTUBND biểu dương những kết quả mà ban vận động TDP số 1 đạt được trong năm 2019 và tiếp tục phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường; tự quản, giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các QCDC của Quận đã ban hành.  Không dùng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ; không sử dụng sản phẩm nhựa sử dung một lần và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày; không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư; không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khai thác tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huy động sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp.

Kết thúc hội nghị sau khi lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 của tổ dân phố, Ban vận động đã cho các chi hội đoàn thể, các liên gia ký cam  kết thực hiện theo từng nội dung.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố 1 năm 2020 đã thành công. Tạo sự đoàn kết, gắn bó trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các nội dung xây dựng "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2020.

Đại biểu dự hội nghị tổ 1