Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ban công tác mặt trận tổ 8 phường Đức Giang tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2019- 2024.
Ngày đăng 17/11/2018 | 10:43  | Lượt xem: 229

Tối 15 tháng 11 năm 2018 Ban công tác mặt trận tổ 8 ( đơn vị được chọn làm điểm) đã tổ chức Hội nghị Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thực hiện kế hoạch số 72/KH- MTTQ ngày 26 tháng 9 năm 2018 của thường trực Ủy ban MTTQ phường Đức Giang về tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Đức Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tối 15 tháng 11 năm 2018 Ban công tác mặt trận tổ 8 ( đơn vị được chọn làm điểm) đã tổ chức Hội nghị Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự hội nghị có bà Cao Thị Mai Nguyệt- ủy viên Ban thường vụ Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc phường, các ông bà ủy viên thường trực mặt trận tổ quốc và các trưởng ban công tác Mặt trận 22 tổ dân phố cùng đại diện chi bộ, Ban công tác Mặt trận số 8, các tổ chức thành viên và đại diện Nhân dân tổ dân phố sô 8.

Hội nghị Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới và Hiệu quả”, hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban công tác Mặt trận số 8; phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Giang nhiệm kỳ 2014 – 2019, hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đức Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Phát biểu tại hội nghị Bà Cao Thị Mai Nguyệt ủy viên Ban thường vụ Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc phường đã biểu dương Ban công tác Mặt trận tổ 8 trong nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặt trận, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, trong thời gian tiếp theo đề nghị Ban công tác mặt trận tổ 8 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại để cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, duy trì các đoạn đường tự quản, đảm bảo môi trường Xanh- Sạch - Đẹp, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tiếp thu 3 ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội nghị đã hiệp thương cử 4 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch Hội nghị ban công tác mặt trận sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2018. Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ  quốc phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong tháng 1 năm 2019.