Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Đức Giang tổ chức sơ kết quí III, triển khai nhiệm vụ quí IV/2019
Ngày đăng 20/09/2019 | 16:40  | Lượt xem: 170

Sáng ngày 20/9//2019, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Đức Giang. MTTQ phường Đức Giang tổ chức họp kỳ họp thứ 4 khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024 và hội nghị Sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên UBMTTQ phường, trưởng, phó ban công tác mặt trận 23 TDP, các đồng chí trong ban thanh tra nhân dân.

Sau khi nghe đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch UB MTTQ phường thay mặt Ban thường trực báo cáo đánh giá hoạt động của mặt trận quý III năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận quý IV năm 2019. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả công tác đã đạt được: Tổ chức tuyên truyền Đại hội mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; các nội dung chủ đề “Hành động Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội. Tập trung trọng tâm tuyên truyền vệ sinh an  toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ... .Phối hợp tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh. Tổ chức vận động nhân dân xây dựng quĩ vì người nghèo với số tiền 166.250.000đ. Duy trì thực hiện mô hình “cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường với 190 người tham dự. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận của nhân dân, phản ảnh cho lãnh đạo phường những vấn đề bức xúc của nhân dân trong đó tập trung vào việc; GPMB; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng - VSMT, những bức xúc của nhân dân trong  việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. 

Tại hội nghị có 02 ý kiến, chủ yếu bổ sung giải pháp thực hiện công tác mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư thường trực đảng ủy đề nghị MTTQ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội và đóng góp xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218; giám sát 6 qui chế dân chủ. Tổ chức giám sát và nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên cư trú theo qui định 76; MTTQ và các Ban công tác mặt trận chủ động đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ phường lần thứ XI, Báo cáo trình tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; tuyên truyền và nắm tâm tư nguyện vọng về ghép sát nhập tổ dân phố trên địa bàn...

Đồng Vũ Hoàng Long - Phó bí thư thường trực phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch MTTQ phường đề nghị Ban thường trực MTTQ phường, các Ban CTMT bám sát kế hoạch công tác năm, chủ đề của Thành phố, quận năm 2019 triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Triển khai tháng cao điểm vì người nghèo phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu chỉ tiêu quận giao. Tiếp tục thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”. Tham gia đánh giá bình xét GĐVH, tổ dân phố văn hóa đảm bảo chất lượng. Tổ chức Giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng. Tổ chức phản biện vào dự thảo Nghị quyết HĐND phường về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2020.

Mội số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - triển khai phương hướng quý IV/2019

 

Toàn cảnh hội nghị