CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ Cơ quan phường tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 15:25  | Lượt xem: 149

Chiều 10/5/2019, tại phòng họp 305, Chi bộ cơ quan tổ chức họp định kỳ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 5/2019.

Dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt – UVTV, Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Mở đầu Hội nghị, Đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Bí thư chi bộ thông báo đến đảng viên các nội dung tại bản Thông tin nội bộ của Thành ủy và Quận ủy Long Biên, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng tháng 5/2019. Tại sinh hoạt thường kỳ tháng 5, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 04/2019. Nhìn chung đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong đó: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngân sách phường năm 2018, tập trung tổ chức thu thuế NQD, nợ đọng thuế, thuế phi nông nghiệp. Tổ chức kiểm tra công vụ. Siết chặt kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường theo tinh thần “3 theo”, “5 rõ”.  Tham mưu tổ chức lễ Hội Đình Ô cách đảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Đảng viên chi bộ đã sôi nổi thảo luận bàn việc xây dựng Nghị quyết lãnh đạo tháng 5/2019 trên cơ sở dự thảo Nghị quyết mà đồng chí Bí thư chi bộ thông qua. Với các nội dung cụ thể: Đảng viên thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch tu dưỡng đã xây dựng. Đảng viên khối MTTQ và các đoàn thể giám sát cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan phường thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW. Về công tác chuyên môn Đảng viên khối kinh tế đô thị tập trung triển khai thu thuế phi nông nghiệp, phí vệ sinh môi trường năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tập trung thu thuế nợ đọng, phi nông nghiệp. Hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đối với 23 hồ sơ thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường 40m.. Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2019. Đảng viên khối văn hóa xã hội tổ chức hướng dẫn, vận động các hộ dân mặt đường tuyến phố Đức Giang, Hoa Lâm thực hiện sắp xếp, chỉnh trang hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại các TDP và tại các trường học. Kiểm tra công vụ việc thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tài liệu năm 2019; mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư; mô hình Một cửa thân thiện, gần dân

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất: Các đảng viên xác định tư tưởng, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đảng viên tiếp tục báo cáo việc làm theo.

100% đảng viên chính thức biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết lãnh đạo tháng 5/2019./.