CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ cơ quan phường Đức Giang tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4
Ngày đăng 08/04/2019 | 08:31  | Lượt xem: 247

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều 05/4/2019, tại phòng họp 305, Chi bộ cơ quan tổ chức họp định kỳ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 4/2019.

Dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt -  Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ thông báo đến đảng viên các nội dung tại bản Thông tin nội bộ của Thành ủy và Quận ủy Long Biên, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng tháng 4/2019. Tại sinh hoạt thường kỳ tháng 4, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 03/2019. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan cơ bản ổn định, có ý thức thực hiện các tốt nhiêm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tổ chức triển khai thu ngân sách theo kế hoạch. Tập trung thu thuế ngoài quốc doanh và thuế môn bài. Kiểm tra đánh giá toàn bộ quỹ đất công, xây dựng phương án khai thác sử dụng và thu hoa lợi công sản. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tuyên truyền chào mừng các ngày lế lớn trong tháng 3. Tổ chức tốt hội nghị Đại biểu nhân dân phường năm 2019, chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, giải báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 46. Rà soát, thẩm định xây dựng nhà tình nghĩa, đại đoàn kết theo kế hoạch của Quận. Triển khai kế hoạch tổng điều tra nhà ở và dân số.

Trong buổi sinh hoạt, Đảng viên chi bộ đã sôi nổi thảo luận bàn việc xây dựng Nghị quyết lãnh đạo tháng 4/2019 trên cơ sở dự thảo Nghị quyết mà đồng chí Bí thư chi bộ thông qua. Với các nội dung cụ thể: Đảng viên thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch tu dưỡng đã xây dựng. Đảng viên khối MTTQ và các đoàn thể giám sát cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan phường thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW. Về công tác chuyên môn Đảng viên khối kinh tế đô thị tập trung công tác thu ngân sách, vệ sinh môi trường và chỉnh trang tuyến phố Ô Cách. Đảng viên khối văn hóa xã hội thực hiện tốt nội dung văn hóa TDTT nhân ngày 30/4 và 1/5. Thăm hởi tặng quà ngày khuyết tật Việt Nam 18/4. Thực hiện tốt việc tổng điều tra nhà ở và dân số.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất: Các đảng viên xác định tư tưởng, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đảng viên tiếp tục báo cáo việc làm theo.     100% đảng viên chính thức biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết chi bộ lãnh đạo tháng 4/2019./.