bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật Hội CCB phường Đức Giang trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 18/05/2020 | 10:09  | Lượt xem: 67

Đại hội lần thứ VII Hội CCB phường Đức Giang nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành vào 4/2017. Nửa nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoạt động có chiếu sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, ANQP của địa phương.

Đến nay Hội CCB phường Đức giang có 984 hội viên sinh hoạt ở 23 chi hội, trong đó có 165 nữ, 381 đảng viên. Ba năm qua hội CCB phường Đức Giang đã thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của mình. Điểm nhấn là: Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện chương trình 02-CTr/CCB cuả Quận hội, đề án 01-ĐA/CCB thành phố Hà Nội, chương trình toàn khóa Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022. Hội CCB phường chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát cán bộ Đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII với 1.200 lượt người. Hội tích cực tham mưu trong đại hội chi bộ, tiến tới đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2022. Hiện nay hội có 52 hội viên trúng cấp ủy chi bộ: Bí thư 14 đồng chí, phó bí thư 10 đồng chí, tổ trưởng TDP 12 đồng chí tổ phó 6 đồng chí, Trưởng ban CTMT 13 đồng chí, trưởng phó đoàn thể là 71 đồng chí. Các đồng chí gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian qua, hội đã vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm tốt công tác nghĩa tình gắn với chương trình 03/CTr-CCB, đề án 03 của Thành hội. Hiện tại hội CCB phường có 02 tổ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội có số dư 2,51 tỷ đồng với 51 gia đình hội viên vay tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động. Quỹ hội bình quân 650.000đ/hội viên tăng 250% so với đầu nhiệm kỳ. Hội tiếp tục làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, đã hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đóng góp các loại quỹ, quỹ xóa nhà dột nát 41.532.000đ, CCB Điện Biên 10.060.000đ, quỹ ủng hộ biển đảo 43.520.000đ, tổ chức gặp mặt tặng quà CCB tham gia chiến đấu chống nạn diệt chủng ở Cam-pu-chia 6500.000đ. Hội cũng đã tổ chức mừng thọ tặng quà thăm hỏi vào dịp tết lúa đau yếu, ngày 27/7, viếng hội viên qua đời số tiền nhiều triệu đồng. Ngoài ra hội viên đã tham gia cùng TDP đóng góp đầy đủ các loại quỹ.

Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" cùng các phong trào khác được các cấp hội luôn chú trọng và thực hiện tốt. Hội viên đạt CCB gương mẫu đạt 99% - 99,5%; gia đình văn hóa đạt 98%-98,4%. Hội cũng đã phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đới, sống văn hóa ở khu dân cư". Hội luôn chú trọng đến việc giáo dục truyền thống trong thanh thiếu niên, đã có 10 buổi nói chuyện với hơn 2400 lượt thầy cô, học sinh tham gia. Công tác xây dựng tổ chức hội về mọi mặt luôn được đẩu tư, quan tâm đúng mức, luôn bám sát các nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, Quận, các chương trình của hội CCB các cấp để định hướng. Tư tưởng chính trị hội viên luôn kiên định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Sau 3 năm hội đã kết nạp được 93 hội viên đạt 150% vượt chỉ tiêu. Tham mưu thành lập 01 CLB Cựu quân nhân, hiện tại có 11 CLB CQN. Trong nửa nhiệm kỳ Hội CCB phường Đức giang tổ chức và duy trì các hội nghị sơ tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên đề, các chỉ thị, kế hoạch đầy đủ nghiêm túc đúng tiến độ. Nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Quận hội, sự chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của chính quyền phường, hội CCB phường đã đoàn kết xây dựng tổ chức hội TSVM, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác được công nhận Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp khen thưởng. Hai năm tiếp còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp được triển khai tronghội nghị sơ kết. Điểm nổi bật là: Tích cực hơn nữa tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đới sống, vật chất, tinh thần, hoạt động nghĩa tình hiệu quả, sâu rộng; nhất là việc xây dựng Hội TSVM về chính trị tư tưởng và tổ chức. Hội CCB phường Đức Giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ luôn xứng đáng đứng trong tốp đầu Hội CCB quận Long Biên./.