bài viết chuyên sâu

Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở phường Đức Giang giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng 04/05/2020 | 08:26  | Lượt xem: 47

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với quyết tâm, nỗ lực của địa phương, phường Đức giang luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy. Các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội X (2015-2020) đề ra đều hoàn thành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn. Nhân dân phấn khởi, đồng thuận ủng hộ, kỷ cương được giữ vững.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đến nay có 1.250 hộ kinh doanh tăng 10% và 915 doanh nghiệp tư nhân tăng 20% so với nhiệm kỳ trước; do vậy đời sống nhân dân ngày càng ổn định, từng bước được nâng cao. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền triển khai quyết liệt công tác thu thuế bằng nhiều giải pháp, huy động sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố. Thu ngân sách tăng 25% so với nhiệm kỳ trước, vượt 17,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể năm 2015 thu 25,3 tỷ đồng đạt 130%; năm 2016 thu 26,9 tỷ đồng đạt 168%; năm 2017 thu 29,8 tỷ đạt 137%; năm 2018 thu cao nhất 30,7 tỷ đồng đạt 100%; năm 2019 thu 25,6 tỷ đồng đạt 110%. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị gắn với thực hiện Chương trình 03-CTr/QU đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét. Rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh qui hoạch N10, UBND Quận đã tiến hành đầu tư xây dựng một số dự án theo đúng quy hoạch như: Trạm ép trung chuyển rác; xây dựng trường Tiểu học Đức Giang; xây dựng NVH tổ 21 ...Đã tuyên truyền vận động 550 hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện 25 dự án với tổng diện tích 3,5 ha. Trong 5 năm quận đã đầu tư xây dựng cho phường 97 tuyến đường, ngõ, ngách, cải tạo 10 nhà văn hóa, 05 trường học, xây mới 01 trường. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo và đạt nhiếu kết quả. Từ năm 2015 đến 2019 phường đã hoàn thiện 696/333 hồ sơ cấp giấy quyền sử dụng đất đạt 487%. Tình trạng lấn chiếm đất đai cơ bản đã được ngăn chặn. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chú trọng. 100% cơ sở có nguy cơ gây nhiễm môi trường đã được kiểm tra, xử lý, nhân dân có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong. Công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, ý thức tự quản đô thị của nhân dân được nân lên rõ rệt. Tỷ lệ công trình xây dựng cao giấy phép và đúng giấy, thu thuế xây dựng hang năm tăng, năm 2015 đạt 99, 2% đến năm 2019 đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng công tácquàn lý trật tự đô thị"; Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách, quản lý trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra nhắc nhở và xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Số điểm vi phạm trất tự đô thị đã giảm, không phát sinh điểm mới. Phường đã hướng dẫn sắp xếp 918 biển hiệu, quảng cáo, 32 biển chỉ dẫn. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018, 2019 của quận, phường đã thành lập câu lạc bộ "Toàn dân tình nguyện làm sạch môi trường" với 200 thành viên. Tổ chức tham gia 36 buổi với 38.036 lượt người tham gia vệ sinh môi trường; trồng hơn 10.000 loại cây, tuyến phố Trường Lâm và Nguyễn Cao Luyện trở thành hai tuyến phố hoa đẹp, phố văn minh.

Song song với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đô thị, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động xây dựng gia đình, TDP văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Chất lượng ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ đạt GĐVH 90,4%, TDP văn hóa đạt 82,6%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra trên 10%. Duy trì tốt hoạt động của 15 nhà văn hóa theo mô hình điểm cấp quận. Sinh hoạt VHVN-TDTT phát triển sâu rộng trong các câu lạc bộ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn","Đền ơn đáp nghĩa", công tác chính sách xã hội được Đảng, chính quyền phường quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội ...Trong 5 năm đã hỗ trợ xây mới 08 nhà chính sách với 670 triệu đồng, xây 06 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà hộ nghèo với 500 triệu đồng, do vậy hộ nghèo giảm từ 56 xuống còn 14 (từ 0,77% xuống còn 0,32%). Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường. Công an phường đã điều tra khám phá 121/129 vụ phạm pháp hình sự đạt 93,7%; triệt phá 33 ổ nhóm hình sự; 08 ổ nhóm mại dâm; 07 nhóm cờ bạc; bắt giữ 25 vụ ma túy. Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" thực sự có chiều sâu, hiệu quả. Ban chỉ huuy quận sự phường hàng năm bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ trụ sở Cơ quan phường. Làm tốt công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 29 nam công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; quan tâm thực hiện tốt chính sác hậu phương quân đội.

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ 2015-2020 có thể nói đó là những cơ sở, tiền đề để phường Đức Giang tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới./.