bài viết chuyên sâu

Tổ dân phố học tập tiêu biểu ở phường Đức Giang
Ngày đăng 01/04/2020 | 15:39  | Lượt xem: 56

Hội khuyến học phường Đức giang được thành lập từ năm 2004. 16 năm qua Hội là một tổ chức quần chúng sâu rộng với 23 chi hội Tổ dân phố, 9 chi hội trường học, dòng họ, đoàn thể. Trong đó chi hội Tổ dân phố 19 không chỉ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài mà còn là một cụm dân cư điển hình trong phong trào xây dựng Tổ dân phố học tập, học tập tiêu biểu. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Đảng đề ra, Cấp ủy chi bộ Tổ dân phố 19 hàng năm luôn chỉ đạo sâu sát, cụ thể chi hội khuyến học thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình; Đó là đẩy mạnh phong trào thi đua Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những năm qua ban chấp hành hội (BCH) đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động khuyến học với phương châm mỗi cá nhân là một hội viên, mỗi gia đình là một hội viên, là gia đình học tập tiêu biểu, mỗi dòng họ là dòng họ học tập, Đặc biệt là Tổ dân phố phấn đấu trở thành Tổ dân phố học tập tiêu biểu. Nhân dân trong tổ đã hưởng ứng, 100% các hộ đăng ký gia đình học tập theo 03 tiêu chuẩn đã ban hành. Hiện nay chi hội đã có 245 hội viên đủ thành phần, lứa tuổi. Hội viên cao tuổi nhất 96 tuổi, thấp nhất 31 tuổi. Ban chấp hành chi hội có 03 ông, bà. Hoạt động của chi hội theo chương trình kế hoạch năm cũng như quý. Tổ dân phố 19 hiện tại có trên 300 hộ dân. Đây cũng là lực lượng hội viên hùng hậu trong phong trào gây quỹ cho công tác khuyến học. Các gia đình thường xuyên qua tâm đến việc học tập của con cháu không để xảy ra hiện tượng bỏ học. Gia đình nào cũng giành một góc học tập, đầu tư trang thiết bị bàn ghế, sách vở, máy vi tinh tạo mọi điều kiện học tập đầy đủ cho con em mình. Nhà văn hóaTDP 19 được trang bị đầy đủ hệ thống tăng âm, loa đài phục vụ sinh hoạt VN - TDTT của nhân dân. Tại nhà văn hóa, chi hội khuyến học luôn duy trì tủ sách, phòng đọc để nhân dân, học sinh đến đọc sách báo. Nhà trường, gia đình, chi hội khuyến học luôn phối hợp để động viên, nhắc nhở kịp thời con em học tập. Ông bà cha mẹ mỗi gia đình là tấm gương sáng cho các em noi theo. Hàng năm vào đầu tháng 9, chi hội Khuyến học cùng lãnh đạo TDP tổ chức "Ngày hội Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập". Tại đây vinh danh các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, các cháu đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia, các cháu đỗ đại học, nghèo vượt khó. Từ đó tạo không khí phấn khởi, khích lệ động viên con em nhân dân không ngừng phấn đấu vươn lên. Cũng tại ngày hội Khuyến học, khuyến tài các em được gặp gỡ, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Số con em của các gia đình TDP 19 mỗi năm từ 250 đến 275 em học các cấp. Trong đó gần 50% đạt hoc sinh giỏi. Năm nào cũng có em đạt giải thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, có năm đạt cấp Quốc gia. Chi hội khuyến học giành 9 triệu đồng, chi bộ 4 triệu đồng mua phần thưởng tặng các cháu. Cũng tại ngày hội Khuyến học, khuyến tài nhiều gia đình đạt gia đình học tập, học tập tiêu biểu đươc vinh danh, nhận thưởng của Tổ dân phố. Những tấm gương tiêu biểu từ học sinh đến gia đình ở Tổ dân phố 19 là những nhân tố, nòng cốt tạo nên môi trường muôi dưỡng khuyến khích nhu cầu, thói quen, học tập, góp phần đẩy mạnh phong trào hoc tập suốt đời trong nhân dân cụm dân cư. Đây cũng là một trong 03 tiêu chuẩn để tổ 19 đạt Tổ dân phố học tập. Để có nguồn kinh phí khen thưởng, giúp đỡ, khuyến khích, động viên con em, và người lớn trong TDP có điều kiện học tập thường xuyên, BCH chi hội khuyến học đã vận động nhân dân trong tổ đóng góp quỹ Khuyến học mỗi gia đình là 25.000đ/năm; Thu hội phí 245 hội viên được 8.250.000đ. Tổng quỹ càng ngày càng nhiều thêm, năm 2019 thu được 16.500.000đ. 

Tháng 10/2019 chi hội phát động nuôi lợn Khuyến học, đã được nhân dân TDP 19 hưởng ứng và đồng lòng ủng hộ. Con lợn đất đặt nhà văn hóa Tổ dân phố, vào ngày lĩnh lương hưu hay ngày hội họp, 100% người dân có mặt tại Nhà văn hóa đều tham gia bỏ tiền ít nhiều nuôi lợn. Ngày hội Khuyến học, khuyến tài lợn sẽ được mổ tiền nhập quỹ Khuyến học. Hàng năm cứ vào độ khai trường, con em nhân dân Tổ dân phố 19 không phân biệt gia đình khá giả hay kinh tế còn khó khăn đều háo hức, phấn khởi đến trường. Bởi cuộc sống tinh thần vật chất của các em ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Kinh tế hộ gia đình Tổ dân phố 19 luôn phát triển, không có hộ nghèo. Các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do MTTQ phường phát động, nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực đạt hiệu quả cao. Tổ dân phố nhiều năm đạt Tổ dân phố văn hóa các cấp, Chi hội khuyến học đạt xuất sắc tiêu biểu nhận phần thưởng và giấy khen các cấp.

Nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 hoạt động Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của chi hội Khuyến học Tổ dân phố 19 không tránh khỏi những khó khăn. Song danh hiệu Tổ dân phố học tập nhiều năm nay là một trong nhiều thuận lợi để chi hội tiếp tục hoàn thành xuất sắc công viêc của mình. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập, Tổ dân phố học tập tiêu biểu./.