quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
480/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuôc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 29/04/2020
15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 09/04/2020
Lịch tuần 08 Lịch công tác tuần 08 12/02/2018
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
2890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016
91/KH-UBND Triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử phường năm 2015 30/07/2015
17/UBND-HDTDKT vv giới thiệu cá nhân đề nghị danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" "vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2015 30/07/2015
119/BC-UBND Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 30/07/2015
120/BC-UBND Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn quận Long Biên (6 tháng đầu năm 2015) trên địa bàn quận Long Biên 30/07/2015
121/BC-UBND Công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015 30/07/2015
213/KH-UBND Thực hiện quyết định 3314/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 07 năm 2015 của CTUBND quận Long Biên. 30/07/2015
214/KH-UBND Tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2015 30/07/2015
212/KH-UBND Tổ chức Giải chạy Báo Hà nộimới lần thứ 42 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2015. 30/07/2015
221/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII 30/07/2015
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 17/09/2014