quận long biên

Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
9100/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quận Long Biên 18/01/2023
5981/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5980/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5979/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
6239/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
6239/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5982/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5979/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5980/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
6004/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên. 18/08/2022
5982/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 18/08/2022
6004/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên. 18/08/2022
5981/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành: Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 17/08/2022
480/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuôc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 29/04/2020
15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 09/04/2020
Lịch tuần 08 Lịch công tác tuần 08 12/02/2018
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.