tin mới nhất

Ngày 22/06/2020, phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực phố Ô Cách
Ngày đăng 26/06/2020 | 09:11  | Lượt xem: 15

Trong tuần 26 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/04/2020 Kế hoạch giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh chợ; điểm chợ cóc trên địa bàn Quận

UBND phường lập kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/04/2020 Kế hoạch giải tỏa, xử lý và tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh chợ; điểm chợ cóc trên địa bàn phường

Trong tuần 26, Tổ công tác UBND phường gồm có:UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự  đô thị tại tuyến phố Ô Cách.. Kết quả tháo dỡ 05 lều lán, mái che, tạm giữ 05 bàn nhựa 10 ghế nhựa lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây ảnh hưởng đến Trật tự an toàn giao thông . Xử phạt 01 trường hợp bày bán hàng rong với số tiền là 150.000đ.

Trực chốt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT – TT ATGT – VSMT. Xử lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xử lý các điểm bán hàng rong.