tin mới nhất

Giao ban Ban biên tập tin bài phường Đức Giang tháng 7/2021
Ngày đăng 14/07/2021 | 11:30  | Lượt xem: 96

Sáng ngày 14/7/2021, tại phòng họp 206 – UBND phường, Ban biên tập phường Đức Giang đã tổ chức giao ban ban biên tập tháng tháng 7/2021. Dự và chủ trì có đồng chí Vũ Hoàng Long – PBT Thường trực Đảng ủy – Trưởng ban biên tập tin bài phường, cùng các thành viên ban biên tập phường.

Tại buổi họp, đồng chí Vũ Hoàng Long – PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập tin bài phường báo cáo kết quả hoạt động của Ban biên tập tin, bài 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể: đăng trên cổng Quận có 17 bài chuyên sâu, 03 tin hoạt động; đăng trên cổng Phường có 38 bài chuyên sâu, 121 tin; tuyên truyền các chuyên mục khác trên cổng được cập nhật thường xuyên. Đài truyền thanh phường đã biên tập được 202 chương trình và phát thanh đầy đủ các trương trình đúng theo định hướng của Ban tuyên giáo quận và phòng văn hóa quận Long Biên.

Sau khi nghe báo cáo và 07 ý kiến phát biểu tại hội nghị, thay mặt ban biên tập đồng chí Vũ Hoàng Long – Trưởng ban biên tập tin, bài phường đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Trong tháng 7/2021 có rất nhiều thông tin cần tuyền truyền như: Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày Cách mạng thành công 19/8; công tác thu ngân sách, GPMB, VMĐT, VSMT, đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 các văn bản chỉ đạo của Thành Phố, Quận và phường

1. Giao 02 đồng chí Phó ban biên tập kiểm soát chặt chẽ nội dung, chất lượng tin bài. Quan tâm đến các hoạt động của nhà trường và tổ dân phố, các điểm nhấn, trong đó công tác giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, công tác thuế. 

2. Giao đồng chí Cán bộ CNTT rà soát thông tin tĩnh trên cổng TTĐT phường, cập nhật thường xuyên các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử phường; khắc phục những lỗi tồn tại, đặc biệt là chất lượng hình ảnh, đăng tải các văn bản lên lớp 2.

3. Giao đồng chí Thư ký căn cứ lịch hoạt động của Phường tham mưu, định hướng viết tin bài; yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cơ quan phường chủ động viết tin, bài nhất là bài viết chuyên sâu theo định hướng. Báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền của ĐTT, chế độ hoạt động của Ban biên tập theo qui chế. Tổng hợp kết quả viết tin, bài hàng tháng theo định hướng, báo cáo Ban biên tập. Đồng thời kiểm tra đôn đốc các đồng chí còn đăng tin bài chậm muộn.

3. Giao VPĐU chủ động cập nhật đánh giá kết quả hoạt động của Ban biên tập, kết quả viết tin bài và định hướng tin, bài hàng tuần lên lớp 2.

4. Yêu cầu lãnh đạo các TDP chủ động viết tin, bài hoạt động của tổ dân phố, hoặc gửi thông tin hoạt động của tổ mình cho ban biên tập viết tin, bài đăng tài trên cổng thông tin điện tử phường.