tin mới nhất

Giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể Phường tháng 5/2021
Ngày đăng 13/05/2021 | 14:48  | Lượt xem: 256

Sáng ngày 13/5/2021 tại phòng họp số 206, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể tháng 5, đồng Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, nhân viên khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể phường.

Tại hội nghị giao ban các đồng chí cán bộ, nhân viên khối Đảng, MTTQ và các đoàn thế chính trị xã hội phường báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 10/4 - 10/5/2021 và dự kiến một số nhiệm vụ từ ngày 11/5 - 10/6. Theo báo cáo trong cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, Cán bộ, nhân viên khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các mô hình dân vận khéo bước đầu có hiệu quả, nhất là tổ chức thành công đại hội Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của MTTQ, hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5, yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên khối đảng, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Giao MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuyết đối an toàn phòng chống dịch bệnh.

- MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát cuộc bầu cử. Tiếp tục thực hiện tốt 02 mô hình dân vận khéo nhân rộng mô hình mới cách làm hay sáng tạo; quan tâm thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân kiểm đếm GPMB thực hiện dự án đường 40m.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tập trung xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; sau đại hội rà soát, bổ sung nhiệm vụ và lựa chọn nhiệm vụ trong tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Hội Cựu chiến binh tiếp tục thực hiện mô hình dân vận khéo trong công tác thuế, GPMB. Chủ động tích cực tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm tư tưởng chống phá của các thể lực thù địch về công tác bầu cử.

- Công đoàn phường tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 của chủ tịch UBND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy và các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Văn phòng đảng ủy phường tham mưu phối hợp cán bộ CNTT phường hướng dẫn cán bộ khối MTTQ và các đoàn thể sử dụng phần mềm tích hợp ĐHTN, tự kiểm tra công vụ… và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của thường trực Đảng ủy.