tin mới nhất

Giao ban Ban biên tập phường Đức Giang tháng 1/2021
Ngày đăng 14/01/2021 | 16:05  | Lượt xem: 177

Sáng ngày 14/1/2021 tại phòng họp 206 phường Đức Giang, Ban biên tập tổ chức hội nghị giao ban ban biên tập tháng 1 năm 2021. Dự và chủ trì có đồng chí Vũ Hoàng Long – PBTTT Đảng ủy, Trưởng ban biên tập và các thành viên trong Ban biên tập.

Bám sát sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, Ban biên tập phường xây dựng định hướng nội dung viết tin bài hàng tuần. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đột xuất của phường, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và thủ đô. Năm 2020 cổng TTĐT Phường đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Từ ngày 1/1/2020-31/12/2020, BBT Phường đã đăng tải 42 tin bài trên cổng TTĐT Quận Long Biên và đăng tải 747 tin bài trên cổng TTĐT Phường, trong đó có 102 bài chuyên sâu và 645 các tin bài chủ yếu về những hoạt động của phường và của các TDP. Đài truyền thanh phường đã xây dựng được 425 chương trình mỗi chương trình gồm 3 tin và 2 bài. Nhìn chung năm 2020 BBT cổng thông tin điện tử phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số tin bài, hình ảnh đăng trên cổng TTĐT còn chậm, chất lượng còn hạn chế; nội dung tin bài chưa phong phú, chưa có sự đồng đều giữa các khối; một số văn bản chưa cập nhật kịp thời lên lớp 1, 2.

Tại buổi giao ban đã có 05 ý kiến góp ý vào giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban biên tập và khắc phục những tồn tại, hạn chế trên cổng TTĐT năm 2020. Đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và mức chi trả kinh phí. Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp đồng chí Vũ Hoàng Long – Trưởng BBT phường đã kết luận:

- Giao đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó trưởng Ban biên tập chỉ đạo bộ phận CNTT khắc phục những tồn tại của cổng TTĐT phường xong trước ngày 22/1/2021.

- Giao đồng chí CNTT tham mưu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan về việc viết tin bài và đăng tải cập nhật văn bản lên lớp 1, 2 cổng TTĐT phường.

- Giao đồng chí Thư ký BBT tham mưu xây dựng định hướng và đánh giá việc viết tin bài hàng tuần. Phối hợp với đồng chí CNTT kiểm soát các bài viết đăng tải trên cổng TTĐT; căn cứ định hướng tin bài của BBT báo cáo các đồng chí không thực hiện trước ngày 20 hàng tháng để xem xét đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức người lao động hàng tháng.