tin tức khác

Chi bộ 5 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 03/03/2023 | 10:43  | Lượt xem: 480

Tối ngày 28/2/2023, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 5, chi bộ 5, Đảng bộ phường Đức Giang, tổ chức Hội nghị triển sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chăm lo đời sống nhân dân” và triển khai Nghị quyết tháng 3 năm 2023. Dự Hội nghị có 65 Đảng viên đang sinh hoạt. Đồng chí Nguyễn Hải Vân - Bí thư chi bộ 5 chủ trì hội nghị.

Sau phần giới thiệu đại biểu, chương trình hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sông Nhân dân” nhằm xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện gắn với từng vị trí công tác, nhiệm vụ chính trị của mình theo chủ đề năm 2023 của Quận, thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập Quận Long Biên. Theo đó đồng chí Phạm Đức Bách, chi ủy viên chi bộ 5 đã chuyển tải đến cán bộ Đảng viên dự hội nghị nội dung quan trọng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”, Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân, Phong cách Hồ CHí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Báo cáo viên đã trích dẫn những lời dạy của Người về ba nội dung trên. Lời Bác đã trở thành chân lý có sức sống trường tồn cùng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ “làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của Nhân dân… Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ chứ không phải làm “quan” Nhân dân. Từ nội dung chính, Quận ủy Long Biên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề từ cấp Quận đến cấp phường. Trong đó các Chi bộ luôn coi trọng, đề cao việc quán triệt học tập chuyên đề, song song việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; thực hiện tốt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa”. Chuyên đề cũng đã định hướng nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đối với người đứng đầu và đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Tại Hội nghị có 03 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đề nghị tăng cường hơn nữa các hội nghị và chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Về đợt sinh hoạt chuyên đề lần này thực sự đã và đang tạo khí thế mới sôi nổi, thiết thưc trong phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của Quận Long Biên năm 2023. Đồng chí bí thư chi bộ 5 tiếp thu ý kiên và kết thúc hội nghị./.    

Phạm Đức Bách cấp ủy chi bộ 5