tin tức khác

UBND phường Đức Giang kiểm tra việc thực hiện đề án “ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa TDP” năm 2017
Ngày đăng 02/06/2017 | 17:37  | Lượt xem: 1089

Sáng ngày 31/5 và 01/6/2017 tại các Nhà văn hóa Tổ dân phố 7;10;18; 21+22 Ban chỉ đạo thực hiện đề án đã làm việc với Ban quản lý các nhà văn hóa về việc tổ chức các nội dung đề án “ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa TDP” năm 2017

Dự và trực tiếp kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong đoàn kiểm tra, các đồng chí trong ban quản lý các nhà văn hóa, chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ, Câu lạc bộ thể dục thể thao; Các đồng chí lãnh đạo của các tổ dân phố.

Với mục đích kiểm tra đánh giá và hướng dẫn các tổ thực hiện từng nội dung của phương án mà các tổ đã xây dựng. Sau khi nghe các ban quản lý nhà văn hóa báo cáo việc thực hiện, đoàn trực tiếp kiểm tra việc niêm yết, ghi chép sổ giao ban của các ban chủ nhiệm các Nhà văn hóa và việc sử dụng, quản lý trang thiết bị Nhà văn hóa, đồng chí Phó chủ tịch UBND phường đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện đề án của các NVH, các CLB tại các nhà văn hóa trên địa bàn phường Đức Giang qua báo cáo cho thấy: Trong thời gian qua, các tổ dân phố đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhà văn hóa kiện toàn các ban quản lý nhà văn hóa, các ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ. Đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cho từng câu lạc bộ theo từng đặc điểm của các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường. Đó chính là cơ sở cho các nhà văn hóa tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Cũng tại buổi làm việc sau khi nghe các ý kiến của Ban quản lý các NVH, chủ nhiệm các CLB văn nghệ, CLB TDTT. Các ý kiến tập trung đề xuất những giải pháp, những sáng kiến trong thực hiện hoạt động của các câu lạc bộ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tại các nhà văn hóa hiện nay và cũng đề xuất một số cơ chế của Quận đối với các nhà văn hóa.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễ Thị Thuần chỉ đạo trong thời gian tới các tổ dân phố cần chỉ đạo các NVH, CLB thực hiện một số nội dung sau:

+ Rà soát các nội dung, nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra hoàn thiện trong 7 tháng cuối năm.

+ Hoàn thiện hồ sơ thực hiện mô hình hoạt động; ghi chép sổ sách theo đúng quy định.

+ Quan tâm công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho tổ dân phố.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên đề.

+ Đối với các nhà văn hóa xây dựng có phòng đọc đề nghị các tổ dân phố cử người phụ trách và chuẩn bị các văn bản, kế hoạch và các điều kiện khác để ngay sau khi có đầy đủ trang thiết bị sẽ đưa ngay vào hoạt động.