tin tức mới nhất

Đại Hội chi bộ cơ quan Phường Đức Giang nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày đăng 04/05/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1128

Chiều ngày 31/3/015 tại hội trường nhà văn hóa phường Đức Giang đã diễn ra Đại Hội chi bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2017.

Dự Đại Hội có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên – Phó bí thư Đẳng ủy – Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí Đảng viên trong chi bộ cơ quan phường.

Chi bộ cơ quan phường có tổng số 35 đảng viên, trong đó có 32 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị; 01 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời; 08 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ; 06 đồng chí giữ cương vị lãnh đạo Đảng, chính quyền; 4 đồng chí lãnh đạo MTTQ và trưởng các đoàn thể. Chi bộ có 03 tổ Đảng. Đầu nhiệm kỳ chi bộ có 30 đảng viên, nhiệm kỳ 2012-2015 chi bộ kết nạp được 7 đảng viên.
 
Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư Đảng ủy Phường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị do Quận ủy, HĐND, UBND quận giao hàng năm và nhiệm vụ chính trị của Phường; Nhiệm kỳ 2012-2015 chi bộ đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác sát với tình hình chi bộ, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện kỷ cương hành chính có chuyển biến tích cực. Chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: tỷ lệ đảng viên THTNV trở lên đạt trên 98% vượt so với chỉ tiêu đề ra, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy phường và cấp trên khen thưởng; chi bộ kết nạp 07 đảng viên mới vượt cao so với chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, chi bộ đã tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, thực hiện có hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; Chỉ thị số 03 - CT/TW của bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên CCVC. Liên tục 3 năm liền chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc.
Tại đại hội đã có 03 ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ; công tác quản lý đô thị; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với quản lý đô thị; công tác xây dựng Đảng, Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đăng ký việc làm theo, nội dung về thực hiện cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, nghiêm túc trong thực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, chi bộ cơ quan đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính và thực hiện cơ quan điện tử…

 
 Căn cứ điều 24 chương V điều lệ Đảng, chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ, nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có từ  9 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi uỷ, bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên;
Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ, sau khi xin ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy, Đoàn chủ tịch Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Hoàng Long - giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thuần giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí .

 

Đ/c Lưu Đắc Dũng– Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND lên tặng hoa cho Ban chi ủy mới.
Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội chi bộ cơ quan Phường nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Thành công của Đại hội trước hết thể hiện ở việc các đại biểu Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp những nhiệm vụ và giải pháp mà chi bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy mới . Đại Hội  tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ đảng viên trong chi bộ, nhất định chi bộ cơ quan phường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X.
 


Đoàn ĐB Đảng ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ, Công đoàn và các đoàn thể CT phường chức mừng Đại hội