Tin tức - sự kiện - nổi bật

Hội đồng nhân dân phường Đức Giang tổ chức kỳ họp thứ mười nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 24/06/2020 | 16:56  | Lượt xem: 122

Sáng ngày 24/6/2020 tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao phường Đức Giang, Hội đồng nhân dân phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười.

Dự kỳ họp có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, các đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trân Tổ quốc, các ông, bà đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 và toàn thể các ông, trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, lãnh đạo các tổ dân phố phường Đức Giang.

Khai mạc kỳ họp đồng chí Phan Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của kỳ họp và đồng chí thông qua chương trình kỳ họp, các đại biểu cũng đã thống nhất 100% nội dung chương trình kỳ họp mà chủ tọa đưa ra.

Đồng chí Phan Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân khai mạc hội nghị

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân phường nghe thường trực Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo việc quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân.

Tại kỳ họp đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch MTTQ phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, những kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường.

Cũng tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND phường và báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các tổ bầu cử trước kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Phan Việt Hưng -  Bí thư Đảng ủy phường thống nhất cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Đồng thời chỉ đạo UBND phường quan tâm đến các chỉ tiêu thu chi ngân sách, chỉ tiêu thu nợ đọng, có những giải pháp cụ thể. Phân tích tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, giải quyết những bức xúc của nhân dân qua các kiến nghị.

Tại kỳ họp có 3 ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND liên quan đến những bức xúc của nhân dân tại các tổ dân phố về công tác xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND đã tiếp thu ý kiến và trả lời chất vấn của các Đại biểu, đồng chí chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, có kế hoạch, phương án giải quyết những kiến nghị của các đại biểu.   

Đồng chí Lương Hồng Điệp - CTUBND trả lời chất vấn

Kỳ họp thứ X HĐND phường đã thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm và Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2019.