thông tin tuyển dụng

Kế hoạch số 454/KH-UBND tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

 | Lượt xem: 305
Ngày 25/12/2020, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020.

Thông báo phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

 | Lượt xem: 421
Ngày 24/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 358/Đ-HĐTTCC về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

 | Lượt xem: 267
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019

 | Lượt xem: 280
Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019, xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019 (môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính)

 | Lượt xem: 267
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh...

Thông báo một số nội dung liên quan đến "Nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019" (cập nhật ngày 20/5/2019)

 | Lượt xem: 322
Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành...

Cập nhật nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (môn kiến thức chung)

 | Lượt xem: 360
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo tài liệu ôn tập môn kiến thức chung thi tuyển công chức phường năm 2019 theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến Kỳ thi tuyển công chức phường năm 2019

 | Lượt xem: 162
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

Cập nhật Nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (theo từng vị trí chức danh)

 | Lượt xem: 221
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo các tài liệu ôn tập thi theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của Ban chỉ đạo TDCCVC thành phố về việc phê duyệt...

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

 | Lượt xem: 248
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành thông báo số 02/TB-HĐTD về lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019