chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
240/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 22/10/2020
170/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 21/10/2020
157/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10.2020 22/09/2020
216/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, Phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 21/09/2020
147/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 22/08/2020
195/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác văn hóa thông tin tháng 8 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 21/08/2020
136/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 22/07/2020
174/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác văn hóa thông tin tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 21/07/2020
127/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm T7/2020 22/06/2020
145/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, Phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 20/06/2020
115/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 25/05/2020
108/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 20/05/2020
98/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 21/04/2020
83/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4,Phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 21/04/2020
87/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 21/03/2020
54/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3, Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 20/03/2020
71/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020 20/02/2020
26/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 20/02/2020
20/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020 20/01/2020
15/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, Phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2020 20/01/2020