thông tin tuyên truyền

Phường Đức Giang tuyên truyền nội dung điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT hộ gia đình
 | Lượt xem: 206

Thực hiện hướng dẫn số 3982/HD -YT-BHXH ngày ngày 17/3/2021 của liên ngành sở Y tế - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày 22/3/2021, BHXH quận Long Biên đã ban hành văn bản số 121/BHXH-TT về việc Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT hộ gia đình (mã thẻ GD).

Theo số liệu thống kê, hiện nay tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn phường Đức Giang đang đăng ký khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh Thành phố phải thực hiện việc điều chuyển nơi khám đăng ký chữa bệnh về các cơ sở khám chữa bệnh tuýen quận, phường là: 853 thẻ.

Trong đó, yêu cầu thực hiện điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu của người tham  gia bảo hiểm y tế  theo hộ gia đình (còn gọi là BHYT tự nguyện, mã thẻ GD). như sau:

 Đối với người đang đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại các bệnh viện tuyến Trung ương:

+ Trước ngày 25/3/2021, người tham gia BHYT hộ gia đình liên hệ với Đại lý thu để nộp hồ sơ chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu về các cơ sở KCB tuyến huyện, tuyến xã. Thủ tục hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin (Mẫu TK1-TS) nộp tại đại lý thu tại UBND các phường hoặc đại lý bưu điện.

+ Sau thời gian trên, nếu người tham gia BHYT hộ gia đình không lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu hoặc lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định thì Bảo hiểm xã hội quận Long Biên sẽ chủ động chuyển nơi đăng đăng ký KCB BHYT ban đầu về tuyến huyện, tuyến xã.

+ Sau ngày 31/3/2021, BHXH quận sẽ chuyển đến các Đại lý số thẻ BHYT hộ gia đình có điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu để Đại lý trả thẻ BHYT cho người tham gia.

 Đối với người đang đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyển tỉnh/thành phố:

+ Tạm thời chưa điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu cho đến khi hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

+ Riêng trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở tuyến tỉnh/thành phố không đúng quận, huyện nơi cư trú sẽ thực hiện chuyển về cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống theo quy định tại điểm b mục 1 văn bản 3982/HD-LN-YT-BHXH.

 Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình phát sinh tăng mới, gia hạn giá trị thẻ BHYT: Công dân sẽ đến trực tiếp Đại lý thu BHYT - BHXH hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến quận, phường trên địa bàn phường.

Trạm Y tế Phường Đức Giang là nơi tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân