thông tin tuyên truyền

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Long Biên
 | Lượt xem: 127

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/01/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Đức Giang ban hành kế hoạch tổ chức tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường  trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

2. Nội dung thi

Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau:

- Phần thi trắc nghiệm: Gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

- Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ

Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm Cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx)

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet.

Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của Cuộc thi: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn/), Báo Kinh tế và Đô thị.

Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất  01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo

Giấy khai sinh hoặc theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, đơn vị công tác, điện thoại.

- Đối với người dân: Họ và tên, giới tính, ngày - tháng – năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, điện thoại.

- Đối với học sinh các trường trên địa bàn phường: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, điện thoại.  

4. Thời gian tham gia Cuộc thi

Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ bắt đầu từ ngày 20/6/2021

Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ 24h00 ngày 01/8/2021

5. Cơ cấu giải thưởng

- Giải tập thể: Dành cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có số người tham gia cao nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về Cuộc thi gồm:

03 giải nhất, mỗi giải: 10.000.000 đ

07 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đ

10 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ

- Giải cá nhân: Gồm:

* Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

 01 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

05 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.

* Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

02 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

05 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

15 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

25 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.