thông tin tuyên truyền

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên
 | Lượt xem: 152

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay sau nhiều ca lây nhiễm cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...căn cứ sự chỉ đạo của Thành phố, ngày 30/7/2020 Quận ủy Long Biên ban hành công văn số 1468-CV/QU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết văn bản tại đây