thông tin tuyên truyền

Đức Giang chủ động thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai năm 2019
 | Lượt xem: 146

Thực hiện kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/5/2019 về triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND phường Đức Giang đã chủ động thành lập ban chỉ huy và các tiểu ban, xây dựng các phương án, chủ động phân công nhiệm vụ “rõ người , rõ việc” với phương châm “ 4 tại chỗ”

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương năm 2019 tình trạng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng và diễn biến bất thường, Mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 có khả năng ít hơn so với TBNN. Cụ thể: có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 6 đến tháng 8, có khả năng xuất hiện một số nhiễu động và xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc; sau đó, bão và ATNĐ có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông thấp hơn so với TBNN nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quĩ đạo phức tạp. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới tập trung vào khoảng tháng 7,8,9 ; Các tỉnh Bắc Bộ từ tháng 6-11/2019, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C; có khoảng 6-8 đợt nắng nóng gay gắt ( từ 2 ngày trở lên) với nhiệt độ phổ biến ở mức 38-40oC. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 5-6 và tháng 7 ở phía Đông Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Toàn mùa có 6-8 trận mưa to đến rất to, mưa theo vùng và với cường độ cao  trong thời gian ngắn, tổng lượng mưa toàn mùa khoảng 1500 - 1800mm. Lũ xuất hiện từ khoảng tháng 5 đến tháng 8; đỉnh lũ xuất hiện trong khoảng tháng 7-8…….Nhưng với sự quyết tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ phường đến cơ sở, phường đã tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), do đó đã hạn chế được thiệt hại, duy trì sản xuất và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo đê kè trên sông Đuống năm 2019

Từ thực tế công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm qua của địa phương, huyện bài học kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ này ngày càng đạt hiệu quả hơn, như: Xây dựng lực lượng chuyên nghiệp trong hoạt động PCTT&TKCN để đáp ứng các nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời. Trong công tác PCTT phải lấy phòng là chính, dựa vào nhân dân, chính quyền cơ sở là chính. Nắm vững các kỹ năng PCTT&TKCN, thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” tại cộng đồng là rất quan trọng để hạn chế thiệt hại về người và tài sản,…

Kè Thanh Am - Vị trí trọng điểm về an toàn đê điều trên sông Đuống
Kè Thanh Am - Vị trí trọng điểm về an toàn đê điều trên sông Đuống

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành của phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn nữa về công tác PCTT&TKCN; chủ động quá triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố trong công tác PCTT&TKCN, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2019 tại cơ sở, tránh tư tưởng chủ quan lơ là; làm tốt công tác chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư và chủ động đối phó với mọi tình huống khi thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”…