thông tin tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quý II/2019
 | Lượt xem: 71

công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân sẽ tập trung nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Quận ủy trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền quý II/2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn.

Xem chi tiết đề cương tuyên truyền tại đây