thông tin tuyên truyền

Kho bạc Long Biên với công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến
 | Lượt xem: 48

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. quyết định số 196/QĐ-KBNN ngày 17/01/2018 về triển khai dịch vụ công trực tuyến tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020. Năm 2019 KBNN Long Biên triển khai thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận Long Biên.

Theo đó các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện các DVC trực tuyển KBNN cung cấp gồm:

1. Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp.

 (1) Thông báo tham gia hệ thống DVC trực tuyến của KBNN.

(2) Đăng ký sử dụng tài khoản; bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký.

(3) Kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi.

(4) Đăng ký rút tiền mặt với KBNN.

(5) Giao dịch yêu cầu thanh toán.

(6) Yêu cầu tra cứu và đối chiếu số dư tài khoản.

2. Lợi ích khi tham gia DVC trực tuyến của KBNN

 Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý, hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản định dạng  PDF và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt theo mẫu trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên DVC cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối Thanh toán”....  

 

Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN, đảm bảo được sự minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử;

Các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình;

Lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra được tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua các báo cáo thống kê trên DVC; từ đó, làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ,

Với các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi NSNN, đối tượng áp dụng là các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Qua đó, giúp hệ thống DVC trực tuyến của KBNN có thể tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng áp dụng thông qua việc khai thác và sử dụng các dữ liệu về tài khoản, mã số đơn vị sử dụng ngân sáchcác mã số về chi NSNN... trên hệ thống TABMIS.

Mặt khác, hệ thống DVC trực tuyến KBNN không tính và thu phí mọi dịch vụ giao dịch chi NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Hiện nay, KBNN không tính và thu phí đối với các giao dịch chi NSNN nên không phát sinh khâu thanh toán trực tuyến các chi phí dịch vụ trong đợt triển khai diện rộng tháng 11/2018. Tuy không phải thanh toán trực tuyến các chi phí dịch vụ nhưng trong thủ tục giao dịch điện tử các yêu cầu thanh toán, KBNN vẫn phải thực hiện thanh toán chuyển tiền trực tuyến các khoản chi theo yêu cầu của các đơn vị.

Tuy nhiên, nhờ vào nền tảng ứng dụng CNTT sẵn có cho các hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử (thanh toán điện tử liên kho bạc, thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng...) và hệ thống kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, KBNN có thể đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác, an toàn, bảo mật ở mức độ cao cho các giao dịch trực tuyến này.

3. Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN

(1) Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 (2) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cụ thể:

- Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

- Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN gồm:

• Chủ tài khoản và người được ủy quyền;

• Kế toán trưởng và người được ủy quyền.

Lưu ý: Đối vi danh sách ch tài khon, ngườđượy quyn ch tài khon, kế toán trưởng, ngườđượy quyn kế toán trưởng khi đăng ký cn phù hp vi danh sách đãđượđăng ký các chc danh tương ng (đang có hiu lc) khi đăng ký m tài khon ti KBNN.

(3) Truy cập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

Cổng TTĐT kho bạc nhà nước

4. Các thông tin về dịch vụ công và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN:

Mục DVC Kho bạc Nhà nước được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại các địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn;  http://kbnn.botaichinh.gov.vn và http://khobac.hanoi.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh.

Trong quá trình triển khai và vận hành chương trình, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các đơn vị  liên hệ Tại KBNN Long Biên điện thoại: 02438.759.459 để được hướng dẫn chi tiết.