thông tin tuyên truyền

UBND Phường Đức Giang tổ chức tuyên truyền sang lọc trước sinh và sơ sinh

 | Lượt xem: 294
Tối ngày 26/02/2017 tại trụ sở TDP số 14 phường Đức Giang, Ban DS – KHHGĐ phường đã phối hợp với tổ dân phố số 12,13,14 tổ chức truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Một số quy định về phòng cháy và chữa cháy

 | Lượt xem: 89
Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 quy định: Thông tin chi tiết:  Xem...