thông tin tuyên truyền

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 | Lượt xem: 186
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

 | Lượt xem: 97
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân

 | Lượt xem: 85
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tiếp công dân.

Luật số: 02/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 về Khiếu nại

 | Lượt xem: 58
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

Đức Giang chủ động thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai năm 2019

 | Lượt xem: 271
Thực hiện kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/5/2019 về triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND phường Đức Giang đã chủ động thành lập ban chỉ huy và các tiểu ban, xây...

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2019 – 2024: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả

 | Lượt xem: 161
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức vào ngày 24 – 25/7/2019 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô với sự tham dự của 330 đại biểu...

Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức truyền thông sàng lọc mất thính lực bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

 | Lượt xem: 85
Chiều ngày 19/7/2019 tại hội trường NVH, Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền về cách sàng lọc mất thính lực bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, phát hiện sớm và can thiệp thính lực...