thông tin tuyên truyền

Phường Đức Giang chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy

 | Lượt xem: 125
Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng...

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban Thường trực Quốc Hội (19/9/1889 - 19/9/2019)

 | Lượt xem: 62
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng ban Thường trực Quốc hội (19/9/1889 – 19/9/2019). BBT trân trọng giới thiệu toàn văn...

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2019: Ô nhiễm không khí​

 | Lượt xem: 52
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động...

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019"

 | Lượt xem: 66
Ngày 09/4/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch số 1200/KH-BTP tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên phạm vi cả nước.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 | Lượt xem: 95
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

 | Lượt xem: 75
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân

 | Lượt xem: 57
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tiếp công dân.