thông tin tuyên truyền

Quận Long Biên tổ chức ngày ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh năm 2015

 | Lượt xem: 126
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là sốt xuất huyết) trên địa bàn, ngày 06/10/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 287/KH-UBND tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng,...

Kết quả thực hiện chương trình 01-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

 | Lượt xem: 125
Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng...

Kết quả thực hiện chương trình 08-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

 | Lượt xem: 175
Qua 4 năm tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về công tác xây dựng Đảng

 | Lượt xem: 112
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn chú trọng về công tác xây dựng Đảng, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Công...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo

 | Lượt xem: 134
Khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực từng bước nâng cao. Sự nghiệp khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, hoạt động khoa học và...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) trên lĩnh vực kinh tế

 | Lượt xem: 109
Năm năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nọi đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu,...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) trên lĩnh vực quy hoạch - đô thị

 | Lượt xem: 133
Nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được chú trọng và có chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Tập trung hoàn thành và trình Thủ tướng...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về văn hóa

 | Lượt xem: 129
Năm năm qua, lĩnh vực văn hóa của Thủ đô tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận. Văn hóa tiếp tục phát triển, một số mặt chuyển biến tích cực;...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về an ninh- quốc phòng và hoạt động đối ngoại

 | Lượt xem: 161
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được giữ vững, quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường. Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về xây dựng nông thôn mới

 | Lượt xem: 136
Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 5 năm qua đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân Thủ đô được cải thiện và ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng nông thôn mới được...