thông tin tuyên truyền

Kết quả hoạt động của BCĐ 197 tháng 8/2015 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

 | Lượt xem: 120
Thực hiện thông báo Kết luận số 701/TB-UBND ngày 10/8/2015 của UBND quận tại buổi họp giao ban BCĐ 197 tháng 8/2015, các phòng ban, ngành quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung thực...

Quận Long Biên triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn quận

 | Lượt xem: 120
Ngày 08/10/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch thực hiện số 289/KH-UBND về thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn quận nhằm thu thập thông...

Xây dựng chợ văn minh thương mại

 | Lượt xem: 136
Ngày 30/09/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành Hướng dẫn số 9192/HD-UBND về việc thực hiện công tác quản lý, hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận Long Biên. Hướng dẫn...

Kết quả thực hiện chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

 | Lượt xem: 125
Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy ngày 04/11/2011 về "Đẩy mạnh đấu tranh phòng. chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, giai đoạn 2011-2015" là một trong 9 chương trình công tác...

Quận Long Biên tổ chức ngày ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh năm 2015

 | Lượt xem: 113
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là sốt xuất huyết) trên địa bàn, ngày 06/10/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 287/KH-UBND tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng,...

Kết quả thực hiện chương trình 01-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

 | Lượt xem: 101
Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng...

Kết quả thực hiện chương trình 08-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

 | Lượt xem: 152
Qua 4 năm tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về công tác xây dựng Đảng

 | Lượt xem: 100
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn chú trọng về công tác xây dựng Đảng, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Công...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo

 | Lượt xem: 119
Khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực từng bước nâng cao. Sự nghiệp khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, hoạt động khoa học và...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) trên lĩnh vực kinh tế

 | Lượt xem: 103
Năm năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nọi đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu,...