thông tin tuyên truyền

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 | Lượt xem: 117
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 01/10/2015, UBND quận Long Biên đã triển khai...

Kết quả công tác khuyến học quận Long Biên năm 2015

 | Lượt xem: 125
Thực hiện chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài năm 2015, công tác khuyến học quận Long Biên tiếp tục nhận...

Luật bình đẳng giới- những nội dung cơ bản

 | Lượt xem: 371
Luật bình đẳng giới có hiệu lực từ ngày 01/7/2007, gồm 6 chương và 44 điều. Luật Bình đẳng giới quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gai đình, biện pháp bảo...

Một số thành tựu quan trọng và bài học kinh nghiệm của Hà Nội sau 30 năm đổi mới

 | Lượt xem: 115
  Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đo đã vận dụng sang tạo, thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng và đạt được...

Một số giải pháp quan trọng phát triển kinh tế Thành phố giai đoạn 2015-2020

 | Lượt xem: 109
 Đẩy mạnh phát triển kinh tế là một trong năm nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng và phát triển Thành phố nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020.  Trong đó, Thành phố xác định: Thực hiện đồng bộ các...

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020

 | Lượt xem: 100
Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội được tiến hành vào thời điểm đánh dấu chặng đường phát triển quan trọng của đất nước và Thủ đô, với những thành tựu nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại...

Kết quả sau 9 tháng triển khai thí điểm mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố

 | Lượt xem: 124
Nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa tổ dân phố đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, ngày 26/01/2015, UBND quận Long Biên đã ban hành quyết định...

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thành phố đến năm 2020

 | Lượt xem: 122
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước những năm gần đây, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Hà Nội...

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2015)

 | Lượt xem: 115
Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành...

Hội LHPN quận Long Biên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

 | Lượt xem: 128
Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi...