thông tin tuyên truyền

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở

 | Lượt xem: 82
Theo nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường, việc bồi thường về đất khi nàh nước thu hồi đất ở, sẽ...

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền

 | Lượt xem: 107
Theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường, Đối với việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu...

Một số quy định về bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 | Lượt xem: 94
Theo nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường, bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng...

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

 | Lượt xem: 94
Theo nghị định số  47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường, việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất...

Bệnh xuất huyết - cách phòng chống

 | Lượt xem: 81
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cáp tính, có thể gây thành dịch, do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người  bệnh có mang vỉ rút sau đó truyền vi rút sang người lành qua...

Khuyến cáo phòng chống bệnh liên cầu lợn ở người

 | Lượt xem: 83
Bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ lợn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh đa dạng nhưng hay gặp nhất là viêm màng não mủ và sốc nhiễm...

Tuổi trẻ Long Biên tổ chức các hoạt động cao điểm về tháng an toàn giao thông

 | Lượt xem: 95
Vấn đề an toàn giao thông luôn chiếm một vị trí quan trọng đối với các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới. An toàn giao thông đã và đang là vấn đề rất lớn, cần thiết trong đời sống...

Nâng cao vai trò và vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn quận

 | Lượt xem: 124
Với phương châm hoạt động: Mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động, đảm bảo "gần dân, sát dân, nghe dân nói, làm cho dân tin" hệ thống MTTQ từ quận tới cơ sở đã và đang khẳng định vai...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ Quận ủy tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

 | Lượt xem: 90
Trong tháng 8/2015, Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực đạt nhiều kết quả nổi bật: Thông tin chi tiết: xem tại đây