thông tin tuyên truyền

105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Người đặt nền móng cho những đổi mới mạnh mẽ của đất nước

 | Lượt xem: 34
Là Tổng Bí thư của Đảng những năm đầu thời kỳ đổi mới (1986-1991), đồng chí Nguyễn Văn Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cầm lái số một con thuyền cách mạng Việt Nam, ghi đậm dấu ấn về...

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô, người mua xe được giảm hàng chục triệu đồng

 | Lượt xem: 37
Ngày 28/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019, Nghị định có hiệu lực...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 | Lượt xem: 42
Ngày 20/6/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng...

Một số nội dung chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 | Lượt xem: 35
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc triển khai thu thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp (SDĐPNN) năm 2020, Chi cục Thuế quận Long Biên lưu ý một số nội dung...

Trường THCS chất lượng cao Chu Văn An – Ngôi trường mới, vững vàng vươn xa

 | Lượt xem: 78
Trường THCS Chu Văn An được thành lập theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 5/3/2020 của chủ tịch UBND quận Long Biên, trường xây dựng theo mô hình trường chất lượng cao có hệ song bằng Quốc tế và...

Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp giải phóng miền Nam

 | Lượt xem: 54
Là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội có trọng trách lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn hai mươi năm, Thủ đô Hà Nội luôn hướng về miền Nam, với tinh...

Đề cương tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5) 22/04/2020 | 11:53

 | Lượt xem: 49
Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2020). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề...

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Long Biên

 | Lượt xem: 41
Ngày 21/4/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGQU “Hướng dẫn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên”, một số nội dung trọng tâm của...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020)

 | Lượt xem: 56
Ngày 20/4/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGQU về tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020), một số nội dung trọng tâm của hướng dẫn như sau: