thông tin tuyên truyền

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

 | Lượt xem: 107
Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, "nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại; loài...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam

 | Lượt xem: 107
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam- Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững- họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

 | Lượt xem: 108
Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI, trong bối cảnh dân tộc ta đứng trước những thời cơ lớn đan xem với nhiều thách thức lớn. Khả năng duy...

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

 | Lượt xem: 108
Mùa xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã họp ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

 | Lượt xem: 109
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

 | Lượt xem: 111
Sau thắng lợi mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên hòa bình thống nhất độc lập và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Quá trình thống nhất đất nước diễn ra hết sức khẩn...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

 | Lượt xem: 110
Trong 5 năm đầu cả nước bước vào kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, được ghi đậm nét vào lịch sử vẻ vang...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

 | Lượt xem: 104
Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng đã củng cố và phát triển lực lượng cách mạng, tiếp tục lãnh đạo nhân dân chống đế quốc và chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên xô. Đại hội đánh dấu sự khôi phục hệ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

 | Lượt xem: 118
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra trong một bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến lớn. Từ năm 1950, phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Hệ...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016

 | Lượt xem: 100
Trong tháng 12/2015, Ban thường vụ Quận ủy (BTVQU) quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực đạt nhiều kết quả nổi bật: Thông tin chi tiết.