thông tin tuyên truyền

Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế 2016 và quyết toán thuế 2015

 | Lượt xem: 147
Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/04/2016, tại văn phòng Cục thuế Thành phố Hà Nội và 40 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô đồng loạt triển khai "Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp...

Phụ nữ Việt Nam Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang

 | Lượt xem: 143
Cùng với phụ nữ trên toàn thế giới, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ quận Long Biên nói riêng đang hân hoan tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và...

Quận Long Biên tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh

 | Lượt xem: 126
Thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số- kế hoạch hóa gia đình năm 2016, Trung tâm DS-KHHGĐ quận Long Biên đã phối hợp với Ban DSKHHGĐ các phường tổ chức truyền thông...

Quận Long Biên triển khai hai chương trình 02-CTr/QU

 | Lượt xem: 285
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình...

Cấp mới căn cước công dân

 | Lượt xem: 119
Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2016 (Thứ bảy), Tại trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, Thành đoàn Hà Nội và Công an Thành phố sẽ tổ chức ngày hội công chức trẻ Thủ đô" Cấp mới căn cước công...

Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế 2016 và quyết toán thuế 2015

 | Lượt xem: 124
Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/04/2016, tại văn phòng Cục thuế Thành phố Hà Nội và 30 Chi cục Thuế các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai " Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016

 | Lượt xem: 108
Trong tháng 02/2016 Ban thường vụ Quận ủy (BTVQU) đã quan tâm lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả nổi bật: Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội - ANQP Rà soát các phương...

Một số điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 | Lượt xem: 143
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 cho phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và thay thế Luật tổ chức và hoạt động...

Một số điểm mới của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015

 | Lượt xem: 147
Về cơ bản, tổng thể Luật 2015 vẫn kế thừa  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; có sử đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với hiến pháp năm...

Kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử mô hình hoạt động bộ phận Một cửa năm 2015

 | Lượt xem: 129
Thực hiện kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 24/02/2015 của UBND Quận về việc thực hiện hồ hiện mô hình Cơ quan điện tử phường; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 27/01/2015 của UBND quận về thực hiện Mô hình...