thông tin tuyên truyền

Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức truyền thông thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020)”

 | Lượt xem: 150
Thực hiện sự chỉ đạo của trung tâm dân số KHHGĐ quận Long Biên, thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ phường Đức Giang năm 2016. 20h00 ngày 26 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở TDP số 19 Ban dân số...

Ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử

 | Lượt xem: 125
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội...

Ngày 27/3- Ngày thể thao Việt Nam

 | Lượt xem: 131
Ngày 19/01/1991, Hội đồng bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27/3 hàng năm làm ngày Thể thao Việt Nam. "Ngày Thể thao Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp...