thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Long Biên

 | Lượt xem: 115
Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGQU “Hướng dẫn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên”, một số nội dung trọng tâm của hướng dẫn như sau:

Phường Đức Giang đạt 93.2%, hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin mũi 2 Verocell với tinh thần “vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”

 | Lượt xem: 586
Phường Đức Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh COVID-19 trong cộng đồng bằng việc sử dụng vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho nhóm...

Phường Đức Giang thực hiện tốt Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 | Lượt xem: 172
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Đảng ủy, UBND phường Đức Giang đã có những chỉ...

Phường Đức Giang tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới

 | Lượt xem: 105
Thực hiện Công văn số 1774/UBND-YT ngày 27/9/2021 của UBND quận Long Biên về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để đảm bảo triển khai các biện pháp...

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Long Biên

 | Lượt xem: 325
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên

Phường Đức Giang tuyên truyền nội dung điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT hộ gia đình

 | Lượt xem: 368
Thực hiện hướng dẫn số 3982/HD -YT-BHXH ngày ngày 17/3/2021 của liên ngành sở Y tế - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

 | Lượt xem: 311
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...